Downloads

Premie van het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie LDE

Het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie (LDE) betaalt werkgevers volledig de betaalde inschrijvingskost en het cursusgeld terug voor sommige werknemers die zij tewerkstellen in hun LDE-onderneming.
VIVO Succes met je studies 2016-2017
Aanvraag tussenkomst Succes met je studies 2016-2017
Uiterste inzenddatum 31 maart 2017

 

Premie diplomagerichte opleidingen

Als je in het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kan je in aanmerking komen voor een premie.
Klik hier voor  Aanvraagformulier diploma gerichte opleidingen.

 

Volledige terugbetaling opleidingscheques

Heb je geen diploma secundair onderwijs en betaal je je opleiding met opleidingscheques? Dan stort de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden het gedeelte dat jij betaalde voor de opleidingscheques volledig terug. Je leert dus tot een maximum van 250 euro per jaar gratis ( meer info) !
Klik hier voor het Aanvraagformulier terugbetaling

 

Extra tegemoetkoming om een diploma hoger onderwijs te behalen

Heb je geen diploma hoger onderwijs en betaal je je opleidingscheques. Dan kom je misschien in aanmerking voor een extra tegemoetkoming (meer info).
Klik hier voor het Aanvraag extra tegemoetkoming studies HO