Wat is het verschil tussen een lineaire en een modulaire opleiding?

Wat is het verschil tussen een lineaire en een modulaire opleiding?

In de klassieke lineaire opleiding wordt de inhoud verspreid over leervakken, gegroepeerd in een of meerdere leerja(a)r(en). In een modulaire opleiding wordt de leerinhoud verspreid over een aantal (leer)eenheden. De eenheden van een modulaire opleiding kunnen los van elkaar gevolgd worden. Hierdoor kan de cursist zelf het aantal eenheden kiezen dat hij per schooljaar wenst te volgen en zo beter de studielast bepalen.

Administrator