Inschrijvingskosten

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld wordt door de Vlaamse Overheid per decreet bepaald.
De inschrijvingskosten kan je raadplegen per opleiding.

Begrenzing van het inschrijvingsgeld

Een cursist betaalt een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding van het Secundair Volwassenenonderwijs (SVWO).
Wanneer de cursist tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro.
Voor een lineaire opleiding van het hoger beroepsonderwijs (HBO) geldt een plafonnering per opleiding per schooljaar van 600 euro.

Deze plafonnering is niet overdraagbaar naar een ander centrum en is enkel van toepassing op het inschrijvingsgeld.

Afbetalingsplan

Cursisten die moeilijkheden ondervinden bij het betalen van hun opleiding, kunnen contact opnemen met onze coördinatoren voor het opstellen van een afbetalingsplan.

Cursusgeld

Het cursusmateriaal (cursusbladen, handboeken, kopieën, digitaal leerplatform  …) varieert van opleiding tot opleiding en kan verschillen per module-eenheid of vak.

Per opleiding vind je bij ‘Modulefiches’ de beschrijving van het eventuele cursus – en/of ander materiaal.

Cursusmateriaal kan digitaal aangeboden worden, dit dien je dan zelf te downloaden op het elektronisch leerplatform Smartschool.
Niet-digitaal cursusmateriaal kan aangekocht worden op het cursistensecretariaat.