Stopzetting

Wie een module/opleidingsonderdeel wenst stop te zetten, meldt dit zo snel mogelijk op het cursistensecretariaat.
De datum van melding geldt als officiële datum van stopzetting.

1. Ik schrijf mij uit voor de start officiële inschrijvingen ttz vóór 19 augustus :

 • Het volledige inschrijvingsgeld wordt terugbetaald via overschrijving.
 • Een volledige stopzetting van de opleiding, ongeacht de reden brengt een administratieve kost van 15€ met zich mee.
 • Het cursusgeld wordt terugbetaald.

2. Vanaf start inschrijvingsperiode 19 augustus zijn de regels voor terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij stopzetting:

2.1 Je schrijft in vóór de start van de module/opleidingsonderdeel :

 • Indien je binnen de 7 kalenderdagen na de startdatum van de module uitschrijft, betaal je enkel 15€ administratiekosten.
 • Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
 • Het cursusgeld wordt niet terugbetaald!
 • Na deze periode wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald.

2.2 Inschrijvingsdatum is NA de start van de module/opleidingsonderdeel :

 • Indien je binnen de 7 kalenderdagen na de inschrijvingsdatum module uitschrijft, betaal je enkel 15€ administratiekosten.
 • Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
 • Het cursusgeld wordt niet terugbetaald!
 • Na deze periode wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald.

3. In geval stopzetting van een deel van de opleiding:

 • Het volledige inschrijvingsgeld wordt terugbetaald onder de vorm van een waardebon die dertien maandag geldig blijft indien je voor meerdere opleidingsonderdelen bent ingeschreven in eenzelfde opleiding en je één opleidingsonderdeel wenst stop te zetten om die op een later tijdstip terug opnieuw aan te aan te vangen
 • De stopzetting kan in dit geval enkel binnen de vijf weken na aanvang van de specifieke module.
 • Deze regeling geldt voor de opleidingen binnen lichaamsverzorging en hotel.
 • Het cursusgeld wordt niet terugbetaald

Let op algemeen :

 • Als je recht hebt op educatief verlof en de stopzetting niet officieel meldt op het secretariaat, word je door de overheid als ongewettigd afwezig beschouwd voor de rest van de opleiding. Hierdoor kan je het recht op educatief verlof verliezen.
 • Bij drie opeenvolgende afwezigheden zonder verwittiging wordt verondersteld dat je de lessen stopzet. Geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld
 • De hierboven vernoemde regeling gaat enkel om het inschrijvingsgeld. Het cursusgeld wordt niet terugbetaald bij uitschrijving.