Stopzetting

Wie een module/opleidingsonderdeel wenst stop te zetten, meldt dit zo snel mogelijk op het cursistensecretariaat. De datum van melding geldt als officiële datum van stopzetting. .
In geval van voorinschrijving (voor de start inschrijvingsperiode : 21 augustus 2017)

Ik schrijf mij uit voor de start officiële inschrijvingen :

Het volledige inschrijvingsgeld wordt terugbetaald via overschrijving. Deze regeling is enkel van toepassing zolang de officiële inschrijvingen niet zijn gestart.

Een volledige stopzetting van de opleiding, ongeacht de reden brengt een administratieve kost van 15€ met zich mee.

 

Regels voor terugbetaling inschrijvingsgeld bij stopzetting:

Inschrijvingsdatum is VOOR de start van de module/opleidingsonderdeel :

Indien je binnen de 7 kalenderdagen na de startdatum van de module uitschrijft, betaal je enkel 15€ administratiekosten. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
Na deze periode wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald.

Inschrijvingsdatum is NA de start van de module/opleidingsonderdeel :

Indien je binnen de 7 kalenderdagen na de inschrijvingsdatum module uitschrijft, betaal je enkel 15€ administratiekosten. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
Na deze periode wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald.

 

In geval van stopzetting voor een deel van de opleiding:

Indien je voor meerdere opleidingsonderdelen/modules bent ingeschreven in eenzelfde richting en je wenst één opleidingsonderdeel/module stop te zetten om die op een later tijdstip opnieuw aan te vangen, zal het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald worden onder de vorm van een waardebon (13 maanden geldig). De stopzetting kan in dit geval enkel binnen de vijf weken na aanvang van de specifieke module.

Deze regeling geldt voor de opleidingen binnen HBO5, SLO, lichaamsverzorging en hotel.

Let op:

  • Als je recht hebt op educatief verlof en de stopzetting niet officieel meldt op het secretariaat, word je door de overheid als ongewettigd afwezig beschouwd voor de rest van de opleiding. Hierdoor kan je het recht op educatief verlof verliezen.
  • Bij drie opeenvolgende afwezigheden zonder verwittiging wordt verondersteld dat je de lessen stopzet. Geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld