Studieduurverkorting (vrijstelling)

Wanneer je een vrijstelling krijgt voor een specifieke module, ben je niet langer verplicht om deel te nemen aan de leer- en evaluatieactiviteiten van deze module. Deze vrijstelling kan je krijgen na het voorleggen van een diploma, creditbewijs, studiebewijs, certificaat… of een bewijs van bekwaamheid.

 

Soorten vrijstellingen

Vrijstellingen worden ingedeeld in twee grote categorieën: vrijstellingen op basis van EVK (eerder verworven kwalificaties) en vrijstellingen op basis van EVC (eerder verworven competenties). Bij een vrijstelling op basis van een EVK vraag je dit op basis van het eerder succesvol afronden van een opleiding, deel van een opleiding, cursus, enz…

Een vrijstelling op basis van EVC is een vrijstelling op basis van ervaringen in je beroepspraktijk. Er wordt nagegaan welke competenties mogelijk reeds behaald zijn en tot welke vrijstellingen dit kan leiden. Aan de hand van een portfolio (bewijsstukken, reflectieverslagen, opdrachten…) toont de cursist aan dat de competenties effectief behaald zijn.

 

Vrijstelling op basis van  EVK of EVC

Aan de hand van je studiebewijzen kan je een vrijstelling aanvragen op basis van EVK. Er wordt nagegaan in welke mate de leerresultaten, het niveau en de leerinhouden van je studiebewijzen aansluiten bij de leerresultaten, het niveau en de leerinhouden van de module. Daarom moet je niet enkel je diploma of studiebewijs voorleggen, maar ook de bijhorende diplomasupplementen of ECTS-fiche van de creditbewijzen.

Een vrijstelling op basis van EVC is complex en omvangrijk. Aan de hand van een portfolio toon je aan dat je de voorziene leerresultaten reeds behaald hebt. Je dient dit portfolio in op papier op het secretariaat of je voegt dit digitaal toe aan het aanvraagformulier.

Om na te gaan in welke mate jouw credits in aanmerking komen voor een vrijstelling binnen de opleiding, neem je best grondig de opleidingsprofielen door.

Wanneer aanvragen:

Voor opleidingen met een modulaire structuur moeten de aanvragen binnen zijn vóór 7 september (1ste semester) en vóór 7 februari (2de semester).
Wie na de deadline inschrijft, heeft tot 14 dagen na datum van inschrijving de tijd om het aanvraagdossier in orde te brengen.

 

Procedure

stap 1 Je schrijft je in voor de modules waar je een vrijstelling voor vraagt.
Indien je tijdens je inschrijving aangeeft dat je voor specifieke modules een vrijstelling wil vragen, kan je er voor kiezen om voor deze modules nog geen inschrijvingsgeld te betalen.

stap 2 Vul het formulier ( klik hier ) in voor de aanvraag ‘Vrijstelling op basis van EVC of EVK’.
Een aantal velden moet je verplicht invullen. Je kan de noodzakelijke bijlages (studiebewijzen, ECTS-fiches…) onmiddellijk toevoegen of op papier bezorgen op het secretariaat. Het is belangrijk dat je zelf zoveel mogelijk relevante informatie toevoegt. Het is aan jou om aan te tonen dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling.

stap 3 Je aanvraag wordt verwerkt
Op basis van de informatie die je ons bezorgde, wordt je aanvraag beoordeeld. Hierbij wordt er gekeken naar de aansluiting bij de leerresultaten, het niveau, en de leerinhouden van de module. Indien je onvoldoende bewijsstukken hebt bezorgd, is het mogelijk dat dit niet kan nagegaan worden. In dat geval is de kans groot dat uw aanvraag negatief wordt beoordeeld.

stap 4 Toelating assessment
Indien je in aanmerking komt om deel te nemen aan een assessment, word je hiervan op de hoogte gebracht door de coördinator van de opleiding. Indien je niet geslaagd bent voor het assessment, wordt de vrijstelling niet toegekend.

stap 5 Volledige vrijstelling
Indien je in aanmerking komt voor een vrijstelling zonder assessment, krijg je hiervan bericht.

stap 6 Registratie vrijstelling
Jouw vrijstelling wordt geregistreerd door de administratie. Indien je inschrijvingsgeld betaalde voor deze modules, zal dit terugbetaald worden.