LERARENOPLEIDING

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

Welkom op de webpagina van de specifieke lerarenopleiding.

Belangrijke data

29/aug/17 Infodag CVO STEP  (17u00-21u00)
2/sep/17 Einde inschrijvingen 1ste semester voor alle cursisten
2/sep/17 Einde aanvraag vrijstellingen nieuwe cursisten
4/sep/17 Intake – verplicht voor alle nieuwe cursisten in de SLO van CVO STEP (18u00 -21u30)
6/sep/17 Start lessen om 18u00 (behalve modules COO en DCA)
9/sep/17 Assessment vrijstellingen (8u30 – 10u10)
11/sep/17 Start lessen om 18u00 modules COO en DCA

Specifieke lerarenopleiding

 

De opleiding

De specifieke lerarenopleiding leidt tot het diploma van leraar en vervangt de vroegere D-cursus, de vroegere GPB en de vroegere aggregatieopleiding. In de specifieke lerarenopleiding leer je hoe je met leerlingen moet omgaan, hoe je een goed teamlid kan zijn in een school en hoe je leerlingen op een leuke manier interessante zaken kan bijleren. Er wordt verwacht dat je al in één specifiek vak of vakgebied gespecialiseerd bent. Je leert in deze lerarenopleiding dus niets inhoudelijks bij over het vak of de vakken die je gaat geven. Hier leer je enkel hoe je een goede leerkracht kan zijn.

De specifieke lerarenopleiding van CVO STEP is een modulaire opleiding van 60 studiepunten. De helft van de studiepunten omvat praktijkmodules. De opleiding is onderverdeeld in verschillende modules waarvoor je je afzonderlijk inschrijft. De opleiding duurt gemiddeld 4 semesters (2 schooljaren). Elk semester omvat 20 lesweken. Het eerste semester loopt van 1 september tot 31 januari en het tweede semester loopt van 1 februari tot 30 juni.

Afhankelijk van de modules die je volgt, worden de lessen georganiseerd op maandagavond, woensdagavond en/of zaterdagvoormiddag. Daarnaast worden ook enkele verplichte activiteiten georganiseerd op andere weekdagen.

Indien je slaagt voor een module krijg je hiervoor een deelcertificaat. Bij het behalen van alle modules krijg je het diploma. Dit maakt dat je de opleiding op eigen tempo kan volgen.

ng op eigen tempo kan volgen.

Doelgroep

De specifieke lerarenopleiding van CVO STEP richt zich in de eerste plaats op cursisten met minimaal een eerste beroepservaring die de stap willen zetten naar het onderwijs.

Onze opleiding is gericht op cursisten die werken en studeren willen combineren. We richten ons dan ook op cursisten met een diploma secundair onderwijs, een HBO5-diploma, een Bachelordiploma of Masterdiploma (of gelijkwaardig) en die een eerste werkervaring hebben.

Je kan als beginnende leraar het LIO-traject (leraar-in-opleiding-traject) volgen zodat je je eigen school- en klasomgeving kan benutten tijdens je opleiding.

Wil je als leerkracht Islam aan de slag? De specifieke lerarenopleiding van CVO STEP is één van de drie erkende specifieke lerarenopleidingen in Vlaanderen. De begeleiding tijdens de oefenlessen Islam en de vakdidactische stage gebeurt door een vakspecialist goedgekeurd door de Moslimexecutieve van België (EMB).

Contactgegevens

Specifieke lerarenopleiding

73832

0

Welkom op de webpagina van de specifieke lerarenopleiding Momenteel worden de Specifieke Lerarenopleidingen (SLO) aangeboden door CVO’s, hogescholen en universiteiten. Vanaf academiejaar 2019-2020 zal deze lerarenopleiding in hernieuwde vorm georganiseerd worden door de hogescholen en universiteiten. Dat betekent concreet dat de opleiding vanaf september 2019 niet meer gevolgd kan worden in CVO STEP, maar in […]
Learn Now