Aanvullende algemene vorming

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

Aanvullende algemene vorming

Infomoment

Klik hier voor de Infomomenten van CVO Cursa

Door de opleiding Aanvullende Algemene vorming te combineren met een technische richting bekom je een diploma Secundair onderwijs. Dit biedt verschillende voordelen: je hebt toegang tot het Hoger Onderwijs, je kan starten bij openbare diensten zoals poltie, brandweer, … en wordt je in een hogere weddeschaal betaald.
De Aanvullende Algemene Vorming helpt je ook bij je algemene ontwikkeling en helpt je makkelijker te functioneren in de maatschappij.

 

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE OPLEIDING

De opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) maakt deel uit van het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs.
Het studiegebied algemene vorming omvat de opleiding AAV en de opleidingen ASO. De opleidingen van dit studiegebied worden ook opleidingen van het tweedekansonderwijs genoemd. De opleiding AAV wordt aangeboden in Centra voor Volwassenenonderwijs en leidt in combinatie met een beroepsgerichte opleiding tot een volwaardig diploma secundair onderwijs

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

Centraal in de opleiding staan de competentieontwikkeling en de persoonlijke groei van de cursist. Een competentie wordt omschreven als de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen geïntegreerd aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten. Dit houdt in dat het accent niet ligt op het onderwijzen door de leerkracht, maar wel op het leren door de cursist. Louter kennisoverdracht is te vermijden, aangezien in de 21ste eeuw kennis per definitie dynamisch en oneindig is. Er is te veel kennis om ze paraat te kunnen houden. Leren omgaan met kennis is daarom belangrijker dan de kennis op zich.

STRUCTUURSCHEMA

ss-aanvullende_algemene_vorming

OPLEIDINGSMODULES

MODERNE VREEMDE TALEN
De cursisten leren hun eigen wensen uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans en tegemoet te komen aan wat de maatschappij als een strikt taalvaardigheidsminimum – redzaamheid – vereist.

WISKUNDE
De cursisten leren zich belangrijke wiskundige concepten, begrippen en vaardigheden eigen te maken. Het betreft zowel praktische, bruikbare wiskunde als de mogelijkheid tot abstracter en algoritmisch denken.

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
De cursisten verwerven een aantal basis ICT-vaardigheden, om met de alomtegenwoordigheid van ICT in de samenleving op een efficiënte en correcte manier om te gaan.

WETENSCHAPPEN
De cursisten verwerven een wetenschappelijke geletterdheid om hen enerzijds toe te laten toepassingen van natuurwetenschappen in de samenleving te herkennen en bij te dragen tot oordeelsvorming en standpuntbepaling t.a.v. maatschappelijke vraagstukken die met natuurwetenschappelijke toepassingen verband houden. Anderzijds verwerven de cursisten kennis, vaardigheden en attitudes die zinvol zijn voor de kwaliteit van het persoonlijk leven.

MAATSCHAPPIJ, CULTUUR EN ORGANISATIE EN SAMENWERKING
De cursisten verwerven essentiële kennis, vaardigheden en attitudes op het vlak van autonoom denken en handelen, communicatie en samenwerking, positief zelfbeeld en veerkracht, sociaal functioneren, exploratie, initiatief en creativiteit, actief burgerschap en sociale integratie.

NEDERLANDS
De cursisten leren taal (Nederlands) gebruiken met verschillende functies en in diverse communicatiesituaties; ter verbetering van hun taalvaardigheid reflecteren ze daarbij over hun eigen en andermans taalgebruik.

 

SPECIFIEKE OPLEIDINGEN IN COMBINATIE

CVO-STEP biedt volgende specifieke opleidingen aan die in combinatie met deze opleiding leiden tot een diploma Secundair onderwijs:

Studiegebied Handel
Secretariaatsmedewerker

Studiegebied Mechanica elekriciteit
Computeroperator
Netwerktechnicus

Studiegebied Grafische vormgeving
Webdesigner

Studiegebied Hout

Binnenschrijnwerker
Buitenschrijnwerker
Meubelmaker

Studiegebied Lichaamsverzorging
Kapper, Kapper-salonverantwoordelijke
Schoonheidsspecialist salonbeheerder
Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger

Mode
Maatwerk dameskleding

Studiegebied Voeding
Hotelbedrijf
Keukenverantwoordelijke
Kok
Traiteur- banketaannemer
Zaalverantwoordelijke

INSCHRIJFMODALITEITEN

Het is belangrijk om tijdig in te schrijven.
De eerste week van september wordt besteed aan het opfrissen van je kennis en het voorbereiden van een reeks proeven. Door middel van deze proeven kunnen we je plaatsen in de voor jou juiste modules.

INSCHRIJVINGSKOSTEN

Wat het inschrijvingsgeld betreft, is het zo dat je voor het algemeen vormend gedeelte (basisvorming) géén inschrijvingsgeld betaalt, maar enkel een bijdrage voor de cursus en andere onkosten.
Voor bepaalde modules kan een cursuskost doorgerekend worden voor het gebruik van handboeken.

zie Excel document cursusgelden

TOELATINGSVOORWAARDEN

Tenminste 18 jaar zijn.
Als vrijstelling gelden attesten reeds behaald in andere Tweedekanscentra of bij de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.
Er kunnen ook vrijstellingen toegekend worden op basis van eerder behaalde rapporten (behaald vanaf juni 2005!). Breng daarom bij inschrijving steeds je attest tweede graad (indien je dit hebt) en je rapporten 5° en/of 6° jaar uit andere scholen mee.

WAAR OPLEIDING VOLGEN?

Vanaf 1 september gaat deze opleiding door op Campus van Veldeke Hasselt
Gazometerstraat 2B  3500 Hasselt
T: 011 82 48 66   tko@cursa.be
Openingsuren secretariaat :
Maandag t.e.m. donderdag  van 8u30  tot 21u00
Vrijdag en zaterdag van 8u30 tot 15u30

 

OPLEIDINGSCOÖRDINATOR

Jo Van Schelvergem
jo.vanschelvergem@cursa.be
Secretariaat
Karen Timmermans: TKO,
karen.timmermans@cvo-step.be