Opfris talen en wiskunde

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

Opfris talen en wiskunde

Opfriscursus Nederlands

Wilt u uw Nederlands opfrissen, dan kunnen wij u helpen.

Veel studerenden hebben moeite met Nederlands. Eindigt het woord met een d of een t, gebruik je wel een tussen-n of niet. En hoe zit het met nieuwe woorden zoals sms’en en linkedinnen.

Doel van de training
• u bent op de hoogte van de Nederlandse spellingsregels
• veelgemaakte fouten zult u niet (meer) maken

Inhoud van de training
De volgende onderwerpen worden behandeld:
– (Nieuwe) spelling
• de tussen-n-regel
• gebruik van hoofdletters en kleine letters
• schrijfwijze van afkortingen
• aaneenschrijven, koppelteken of los?
• gebruik van spelling- en leestekens (trema, puntkomma, komma, aanhalingstekens, accenten)
• gebruik van c en k
• meervoudsvorming
– Grammatica
• werkwoordsvormen (d’s en t’s)
• vervoeging van Engelse werkwoorden (faxen, e-mailen, saven)
• samengestelde werkwoorden met vaste voorzetsels (ervan uitgaan of er vanuit gaan zinsbouw)
– Lastige taalkwesties
• dat/wat
• hen/hun
• congruentie (de reizigers wordt/worden verzocht)
• contaminatie (nachecken)
• samengetrokken zinnen
• beknopte bijzinnen

Meer info

jo.vanschelvergem@cursa.be
of T: 011 82 48 66