Kleur- en stijladvies

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

Kleur- en stijladvies

Infomoment

Klik hier voor de Infomomenten van CVO STEP

Inschrijvingsmomenten tot 30 juni

maandag t.e.m donderdag: van 14u00 – 17u00.
KTA1 Vildersstraat 28 Hasselt
tel.011/42 90 17 of mail naar info@cvo-step.be

maandag t.e.m. donderdag van 18u00 – 21u00
Campus Villers KTA2 Vildersstraat 3, 3500 Hasselt,
tel. 011/30 09 53 of  mail naar info@cvo-step.be

Vanaf maandag 21 augustus

inschrijvingen op Campus van Veldeke Hasselt
Gazometerstraat 2B  3500 Hasselt
tel.011/42 90 17 of mail naar info@cvo-step.be
Openingsuren secretariaat :
Maandag t.e.m. donderdag  van 8u30  tot 21u00
Vrijdag en zaterdag van 8u30 tot 15u30

 

Beknopt overzicht van de opleiding

De opleiding wordt modulair aangeboden

De module “Kleur- en stijladvies” leer je  een stijlanalyse maken in verband met kleding, kapsel. Je kan advies geven in verband met kapselstijl, stijl van de kleding en accessoires. Je stelt bijkomend een stijlpaspoort samen. In deze opleiding komen ook de communicatieve vaardigheden en deontologie aan bod om de klant te adviseren.
Vooraf volg je de module kleuradvies. In deze module leer je een kleurenanalyse te maken en een advies te kunnen geven in verband met haarkleur, kleur kleding en accessoires. Je leer ook een kleurpaspoort maken.

kleur-en-stijladvies

Modulefiches

in ontwikkeling

 

Duur van de opleiding

De basismodule ‘Kleuradvies‘ wordt één avond per week georganiseerd gedurende één semester.
De opleiding wordt aangeboden in het modulair onderwijs. De lessen worden gespreid over verschillende avonden. Lessen worden, afhankelijk van de uurrooster, gegeven vanaf 18u00 tot 21u55 op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag.

Duur van de opleiding is afhankelijk van het aantal avonden per week dat je les volgt.
Het schooljaar begint de eerste week van september en eindigt de laatste week van juni.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke instapvereisten buiten de decretaal vastgelegde om in de opleiding te stappen. Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet een cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat de cursist op het ogenblik van zijn inschrijving 16 jaar is of 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs heeft gevolgd.

Waar opleiding volgen?

Campus Villers gebouw KTA2
Vildersstraat 3
3500 Hasselt
T : 011 30 09 53
info@cvo-step.be
Openingsuren /permanentie secretariaat
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 18u tot 21u

Uurrooster

kleur stijladvies uurrooster

Inschrijvingskosten

kleur- en stijladvies inschrijvingsgeld 2016-2017

Opleidingscoördinator

Secretariaatsmedewerker/Coördinator Maria Houben:  Maria.houben@cvo-step.be

Campus Van Veldeke, Gazometerstraat 2b 3500 Hasselt
T : 011 42 90 17

Info vrijstellingsdossier

Vrijstellingen kunnen verleend worden indien de cursisten kunnen aantonen te voldoen aan de doelstellingen van deze modules aan de hand van attesten of certificaten behaal in ander instellingen.

Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties is het instapniveau duidelijk omschreven zodat zowel de onderwijsvrager als– verstrekker het leertraject optimaal kunnen hanteren. Cursisten die bepaalde vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere weg volgen. Flexibilisering van het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.