Nederlands tweede taal NT2

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

Nederlands tweede taal NT2

Infomoment

Klik hier voor de Infomomenten van CVO Cursa

Lichtkrant NT2

Welcome ! Bienvenue! Welkom !

NL    Je wilt Nederlands leren? Dat kan!
We geven je informatie over waar en wanneer er lessen zijn.
Voor wie? Je kan naar ons komen als je minstens 16 jaar bent en Nederlands wilt leren om werk te zoeken, om terug naar school te gaan, je kinderen met hun huiswerk te helpen of om gewoon met je buren te kunnen praten.

EN    Do you want to learn Dutch? That is possible!
We give you information about where and when courses are taking place.
For who? For everyone who has complied with the full–time compulsory school attendance and who wants to learn Dutch to find a job, to return to school, to help his children with their homework or just to be able to talk to the neighbours.

FR    Voulez vous apprendre le néerlandais? C’est possible!
Nous vous donnons des informations concernant le cours.
Pour qui? Pour ceux qui ont achevé l’enseignement obligatoire à plein temps et qui veulent apprendre le néerlandais pour chercher un emploi, pour pouvoir retourner à l’école, pour aider leurs enfants à faire des tâches scolaires ou pour pouvoir parler avec leurs voisins tout simplement.

DE    Sie möchten Niederländisch lernen? Kein Problem!
Wem können wir helfen? Jedem, der nicht mehr vollzeit – schulpflichtig ist und Niederländisch lernen will, um seine Chancen auf einen Arbeitsplatz zu erhöhen,
eine Ausbildung machen zu können, den Kindern bei den Hausaufgaben helfen zu können, sich einfach besser mit den Nachbarn verständigen zu können.

TR    Flamanca öğrenmek istiyorsunuz? Öğrenebilirsiniz!
Kimler için? Zorunlu temel eğitimi bitirmiş olan vede flamanca dilini sosyal, eğitici vede profesyonel bir şekilde konuşmak isteyenler için.

PL    Chcesz uczyć się niderlandzkiego? Można to załatwić!
Dla kogo? Dla każdego, kto spełnił obowiązek szkolny i chce uczyć się języka niderlandzkiego, aby szukać pracy, podjąć dalszą edukację, móc pomagać dzieciom w odrabianiu zadań domowych, lub po prostu porozmawiać z sąsiadami.

ES    Quiere estudiar el neerlandés? Es posible!
Para quiénes? Para aquellos que han cumplido la escolaridad obligatoria y que quieren estudiar el neerlandés para buscar un empleo, para volver a la escuela, para ayudar sus hijos con sus trabajos de escuela o para simplemente poder hablar con sus vecinos

RU    Хотите изучать нидерландский язык? Это можно сделать!
Для кого? Для тех, кто получил обязательное образование и желает изучать нидерландский язык, чтобы найти работу, продолжить обучение, помогать своим детям выполнять домашние задания или просто поболтать с соседями

AR    هل تريد تعلم اللغة النيدرلاندية؟
نعم هذا ممكن
ما هو دور بيت اللغة النيدرلاندية؟
هذه الدورة تعطى للأشخاص المستوفين شروط الدوام الكامل للتعليم الاجباري والراغبين في تعلّم اللغة النيدرلاندية إما للبحث عن عمل أوللعودة إلى المدرسة أولمساعدة أطفالهم في واجباتهم المدرسية أو بكل بساطة لتمكينهم من التحدث مع الجيران

Het doel van de cursus Nederlands voor anderstaligen is je het Nederlands aan te leren om je zo vlot mogelijk te kunnen uitdrukken tijdens een gesprek. Ook de geschreven taal komt ruim aan bod. De cursist(e) kan een tekst vlot lezen en beantwoorden zowel schriftelijk als mondeling.

Beknopt overzicht van de opleiding

De taalopleidingen in het volwassenenonderwijs zijn verdeeld in viertaalbeheersingsniveaus, “richtgraden” genoemd. Het “Mastery-niveau”, dat vergelijkbaar is met het taalbehersingsniveau van een moedertaalspreker met een gemiddelde opleiding, wordt in het volwassenenonderwijs niet haalbaar geacht.

Voor elk van de vier richtgraden is beschreven waartoe een cursist in staat moet zijn al hij luisterend en lezen of sprekend en schrijvend met een taal omgaat. De specifieke eindtermen worden geclusterd tot modules, die samen een leertraject vormen.

Een modulair leertraject met bijbehorende specifieke eindtermen voor een bepaalde richtgraad wordt een “opleidingsprofiel” genoemd.

Hieronder zie je de grafische voorstelling van het leertraject Nederlands tweede taal.

Opleidingsstructuur en lijst van modules

Structuur opleiding Richtgraad 1

nederlands_tweede_taal_richtgraad_1

 

Structuur opleiding Richtgraad 2

nederlands_tweede_taal_richtgraad_2

 

Algemene doelstellingen

Voor de verschillende niveaus worden aangepaste doelstellingen geformuleerd. Zo zal voor de aanvangsmodule, Breakthrough of Richtgraad 1 het absolute minimun behaald moeten worden. De anderstalige kan met zeer beperkte talige middelen communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving.

Voor Richtgraad 2 of niveau 2 kan de anderstalige met beperkte talige middelen in de meest vertrouwde situaties communiceren. Hij kan zich al behoorlijk uit de slag trekken en een eenvoudige, samenhangende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd zijn of tot de persoonlijke sfeer behoren.

Doelgroep

Bij ons leer je een taal al sprekend. Wij oefenen rond mondelinge communicatie en alledaags taalgebruik. De lessen vertrekken vanuit de dagelijkse wereld. We oefenen om beurt de rollen met elkaar. Wanneer je alle modules afgewerkt hebt spreek je vloeiend Nederlands!

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding Nederlands Tweede Taal (NT2), dien je een afspraak te maken met het Agentschap Integratie en Inburgering.
Het Agentschap Integratie en Inburgering voorziet een intakegesprek en een eventuele test. Aan de hand van dit gesprek (Waarom wil je Nederlands leren?  Welk werk doe je?…) en een eventuele test bepalen zij je niveau van de Nederlandse taal.  Nadien zoeken ze samen met jou naar een geschikte opleiding Nederlands in een  CBE of Centrum voor Volwassenenonderwijs, waar je lessen Nederlandse taal kan starten. Breng het document dat je krijgt van het Agentschap Integratie en Inburgering mee bij je inschrijving.

Contactgegevens
Agentschap Integratie en Inburgering
Universiteitslaan 3, B-3500 Hasselt
Provinciehuis H-Blok, 2de verdieping

Tel.: 011 30 56 11
Contactpersonen: Elly Vincken

Waar opleiding volgen?

CVO-STEP campus Van Veldeke
Gazometerstraat 2b 3500 Hasselt
T : 011 40 92 17
info@cursa.be
Openingsuren /permanentie secretariaat :   Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 17u

Opleidingscoördinator

Secretary Maria Houben  e-mail : Maria.houben@cursa.be

Uurrooster

Nederlands tweede taal (standaard)
Locatie : Campus van Veldeke
2de semester (van  14  januari tot 07 mei)
maandag 08u45 11u40 Richtgraad 1 Waystage schriftelijk
dinsdag 08u45 11u40
dinsdag 08u45 11u40 Richtgraad 1 Waystage mondeling
donderdag 08u45 11u40
2de semester (van  1 februari tot  30 juni)
dag beginuur einduur benaming vak/module
zaterdag 08u45 15u05 Richtgraad 1 Breakthrough persoonlijk
zaterdag 08u45 15u05 Richtgraad 1 Breakthrough publiek
zaterdag 08u45 11u40 Richtgraad 1 Waystage schriftelijk
zaterdag 12u10 15u05 Richtgraad 1 Waystage mondeling
zaterdag 08u45 11u40 Richtgraad 2 Threshold 1 mondeling persoonlijk
zaterdag 12u10 15u05 Richtgraad 2 Threshold 2 mondeling publiek
Nederlands tweede taal richtgraad 1 verkort
Locatie : Campus van Veldeke
2de semester (van  9 februari tot  18 mei)
dag beginuur einduur benaming vak/module
zaterdag 08u45 11u40 Richtgraad 1 Breakthrough persoonlijk verkort
zaterdag 12u10 15u05 Richtgraad 1 Breakthrough publiek verkort
zaterdag 08u45 11u40 Richtgraad 1 Waystage schriftelijk verkort
zaterdag 12u10 15u05 Richtgraad 1 Waystage mondeling verkort

 

Inschrijvingskosten

NT2 inschrijvingsgeld

Info vrijstellingsdossier

Vrijstellingen kunnen verleend worden indien de cursisten kunnen aantonen te voldoen aan de doelstellingen van deze modules aan de hand van attesten of certificaten behaal in ander instellingen. Cursisten kunnen toegelaten worden tot vervolgmodules indien ze door een vrijstellingsproef bewijzen aan de doelstellingen van de voorafgaandelijke modules voldaan te hebben.