Webdesigner

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

Webdesigner

Infomoment

Klik hier voor de Infomomenten van CVO Cursa

 

INLEIDING

In de opleiding “Webdesigner” worden basisvaardigheden en -technieken aangeleerd met betrekking tot het ontwerpen en aanmaken van websites. Deze technieken maken een gevarieerde, functionele en creatieve interactie in internettoepassingen mogelijk.

Na de opleiding kan je: grafische webtechnieken toepassen, interactieve websites aanmaken, publiceren en onderhouden,webanimaties aanmaken en plaatsen op het net, via het verwerven van deze vaardigheden zijn maatschappelijk functioneren optimaliseren en zich persoonlijk verder ontwikkelen.

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING

 

ss-webdesigner

MODULES

Module Grafische Vormgeving 1

De module “Grafische vormgeving 1” behandelt summier de manier waarop een ontwerp wordt vorm gegeven. In deze module wordt een basis aan tekentechnieken aangeboden. Door de opmars van nonprintproducten moet de hedendaagse vormgever ook zijn ideeën met digitale technieken kunnen realiseren. Hij moet hiervoor de specifieke software en hardware kunnen bedienen. Naast de nodige aandacht voor het ontwerpen en het presenteren van de ontwerpen vormt taal een belangrijk aandachtspunt in deze module. Uiteraard wordt er voldoende aandacht aan kwaliteitscontrole besteed. De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van een tekenprogramma. Hij/zij krijgt zicht op en leert omgaan met de elementaire basistechnieken middels een aantal eenvoudige toepassingen.

Na deze module kan de cursist:
– basisgereedschappen gebruiken en juist toepassen
– een eenvoudig grafisch ontwerp maken en het in het juiste bestandsformaat opslaan

Module Digitale Beeldverwerking

Zoals het er nu uitziet, neemt de digitale beeldverwerking de conventionele beeldverwerking voor het grootste deel over. Vandaag kunnen beeldsystemen digitale beeldinformatie op allerlei manieren bewerken. De digitale beeldverwerker kaningescande of geïmporteerde beelden corrigeren of beeldmanipulaties verrichten. Hij moet ook in staat zijn de beelden in het geschikte bestandsformaat door te sturen naar het volgende productiestadium. De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van een beeldverwerkingsprogramma. Hij/zij krijgt zicht op en leert omgaan met de elementaire basistechnieken middels een aantal eenvoudige toepassingen. Na deze module kan de cursist: – basisgereedschappen gebruiken en juist toepassen; – een eenvoudig beeldbestand bewerken, corrigeren en het in het juiste bestandsformaat opslaan.

Module Interfacedesign

Elk communicatieproject start bij het opmaken van een zo volledig mogelijke inventaris van doelgroepen, thema’s en inhouden. De interfacedesigner past verschillende fasen toe bij het totstandkomen van een website. De informatie die op een site geplaatst wordt, moet geordend zijn in logische groepen. Aan de hand van het scenario/storyboard en via een organigram wordt een doordachte en eenvoudige navigatiestructuur ontwikkeld, rekening houdend met de bruikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid. De interfacedesigner heeft naast een grafische ervaring ook gevoel voor interactie. Binnen het totale websiteconcept zorgt hij voor oriëntatieschermen, interactieve overzichtsschermen, structuurbuttons… Na deze module kan de cursist: een interface ontwerpen.

Module Websiteproductie 1

In deze module leert de cursist een eenvoudige website op te bouwen. Alle stappen die bij het maken van een website van belang zijn, komen aan bod: van conceptontwikkeling, bepalen van de vormgeving tot aan de realisatie. Er wordt ook aandacht besteed aan het publiceren en onderhouden van de website. Na deze module kan de cursist: een eenvoudige website bouwen.

Module Websiteproductie 2

In deze module leert de cursist een databasegestuurde website op te bouwen. Alle stappen die bij het maken van een website van belang zijn, komen aan bod: van conceptontwikkeling, bepalen van de vormgeving tot aan de realisatie. Door het toevoegen van dynamische elementen komt men tot een boeiende en levendige website. Er wordt ook aandacht besteed aan het publiceren en onderhouden van de website. Na deze module kan de cursist: complexe en databasegestuurde websites bouwen.

Module Webanimatie 1

Om eenvoudige webanimaties te maken, maakt men gebruik van speciale softwarepakketten. Doel van deze module is het in de praktijk grondig inoefenen van deze pakketten voor eenvoudige interactieve producten. Dit vraagt creativiteit, organisatietalent, technisch inzicht en een goed beoordelingsvermogen voor de kwaliteit van halfproducten en eindproducten. Na deze module kan de cursist: eenvoudige webanimaties aanmaken en invoegen in een webpagina.

Module Webanimatie 2

Om complexe webanimaties te maken, maakt men gebruik van speciale softwarepakketten en programmeertalen. Doel van deze module is het in de praktijk grondig inoefenen van deze pakketten en het toepassen van programmeertalen voor eenvoudige interactieve producten. Dit vraagt veel creativiteit, organisatietalent, technisch inzicht en een goed beoordelingsvermogen voor de kwaliteit van halfproducten en eindproducten. Na deze module kan de cursist: complexe webanimaties aanmaken en invoegen in een webpagina; animaties van interactiviteit voorzien.

Module Project Webdesign

In de module “Project webdesign” wordt ingegaan op het geïntegreerd toepassen van de verschillende voorafgaande modules. De cursist kan na het einde van deze module: een webproject opstarten en volledig uitgewerkt tot een goed einde brengen; eeninteractieve website aanmaken, op het internet publiceren en onderhouden; complexe webanimaties aanmaken en invoegen in een webpagina; via het verwerven van deze vaardigheden zijn maatschappelijk functioneren optimaliseren en zich persoonlijk verder ontwikkelen.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

De cursist kan de werkzaamheden voorbereiden en invoerapparatuur instellen. Je leert omgaan met bestanden, ze compresseren, opslaan en ze via verschillende media verspreiden. Je leert tevens verschillende effecten gebruiken zoals schaduweffecten, transparantie, artistieke effecten en vervormingen.Vanzelfsprekend leer je omgaan met tekenprogramma’s. Hiermee ga je ontwerpen maken, ideeën visualiseren en presenteren. Verder leer je allerlei technieken om schermbeelden om te zetten en te converteren naar andere applicaties.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je bent 18 jaar.

INSCHRIJVINGSKOSTEN

zie Excel document cursusgelden

Korting en vrijstelling van inschrijvingsgeld zijn mogelijk

WAAR OPLEIDING VOLGEN?

Vanaf 1 september gaat deze opleiding door op Campus van Veldeke Hasselt
Gazometerstraat 2B  3500 Hasselt
T: 011 82 48 66   tko@cursa.be
Openingsuren secretariaat :
Maandag t.e.m. donderdag  van 8u30  tot 21u00
Vrijdag en zaterdag van 8u30 tot 15u30

UURROOSTER

In voorbereiding voor schooljaar 2018-2019

OPLEIDINGSCOÖRDINATOR

Coördinator
Jo Van Schelvergem
jo.vanschelvergem@cursa.be

Secretariaat
Karen Timmermans
Karen.timmermans@cvo-step.be

Certificaat – Diploma

Deze opleiding leidt tot een certificaat Webdesigner. In combinatie met Algemene vorming TSO3 behaal je een diploma Secundair onderwijs.Meer informatie hierover kan je krijgen bij Jo Van Schelvergem, coördinator Tweedekansonderwijsjo.vanschelvergem@cursa.be.

 

Bewaren