Oproep tot kandidaatstelling voor de schoolraad

Binnenkort wordt opnieuw de schoolraad verkozen voor een periode van twee jaar.

De schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies en bestaat uit drie personeelsleden, drie cursisten en twee vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school / het centrum (de socio-economische en culturele milieus). De directeur woont de vergadering bij met raadgevende stem.

Hoe stelt u zich kandidaat?

Uiterlijk op 30 november 2016 stelt u zich schriftelijk kandidaat bij de directeur van het centrum. Van 1 tot 12 december zijn er rechtstreekse verkiezingen. Personen uit de socio-economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie in uiterlijk op 1 februari 2017. Op 1 april 2017 start de nieuwe schoolraad. U kunt uw kandidatuur indienen door het document KR1 aangetekend te versturen t.a.v. de directeur of tegen ontvangstbewijs af te geven op het centrale secretariaat, Vildersstraat 28 3500 Hasselt

De volledige tekst van het kiesreglement kan geraadpleegd worden op
www.g-o.be/verkiezingschoolraad .

Administrator