Over CVO STEP

ONZE MISSIE EN VISIE

CVO-STEP creëert midden in de pluralistische samenleving een krachtige leeromgeving voor actief lerende cursisten.

Performante organisatie

CVO-STEP staat voor een transparante organisatie met duidelijke beleidsstructuren en communicatielijnen. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd naar het niveau waar ze het meest effectief zijn. Het personeelsbeleid maakt optimaal gebruik van het aanwezige professionele potentieel, werkt proactief door voortdurende vorming van de medewerkers en toekomstgerichte rekrutering. Sleutelelement in de uitbouw van een performante organisatie is de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur voor en door alle betrokkenen.

Midden in de samenleving

CVO-STEP wil doelgericht en bewust inspelen op de diverse vormingsbehoeften van volwassenen door het uitbouwen van een zeer ruim vormingsaanbod op sociaal, technisch, economisch en pedagogisch vlak. Dit vormingsaanbod omvat zowel basis- en beroepsopleidingen als vormingscursussen gericht op het levensbreed- en levenslang leren. Het modulaire vormingsaanbod wordt gerealiseerd in constante dialoog met het werkveld en de samenleving.

De cursist als actief lerende

De cursisten van CVO-STEP zijn volwassenen die op een geëngageerde wijze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. Iedere vormingsactiviteit is er op gericht de competenties van de individuele cursist te verhogen waarbij bewust rekening wordt gehouden met eerder verworven competenties en kwalificaties. Gerichte studietrajectbegeleiding maakt het mogelijk de individuele cursist maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Krachtige leeromgeving

Medewerkers van CVO-STEP zijn naast inhoudsdeskundige ook coach/begeleider van leerprocessen van de cursisten. Zij ontwikkelen en maken gebruik van een krachtige leeromgeving zoals adequate werkvormen en technologische hulpmiddelen waarbij er steeds oog is voor recente ontwikkelingen. De infrastructuur is er op gericht de kernprocessen maximaal te ondersteunen en te faciliteren. Met het oog op een win-winsituatie worden samenwerkingsverbanden aangegaan met andere (onderwijs)instellingen en partners op de arbeidsmarkt.

STEP is het acroniem van Sociaal, Technisch, Economisch en Pedagogisch onderwijs.

MET CVO-STEP KAN JE

een erkende diploma behalen en zo je kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

  • Modulair
  • Flexibel
  • Hoog niveau
  • in de buurt

ENKELE CIJFERS OVER CVO-STEP

0

Legevers

0

Cursussen

0

Cursisten

0

Vestigingsplaatsen