Centrumreglement

Beste cursist

Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor ons Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Cursa. Het hele centrumteam zet zich dagelijks in om jou optimaal te begeleiden. Terecht verwacht je van ons centrum goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Voor de opleidingen secundair volwassenenonderwijs geldt dit centrumreglement Cursa 2019-2020 .

Je kan dit reglement zelf afprinten via de links. Maar je kan altijd een afgeprinte versie gratis op het secretariaat verkrijgen.

Het centrumreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in ons centrum en de rechten en plichten die zowel de cursisten als de personeelsleden van CVO Cursa hebben.
Cursisten uit het penitentiair centrum van Hasselt zijn onderworpen aan het huishoudelijk reglement van de gevangenis enerzijds en anderzijds aan het evaluatiereglement van het CVO Cursa
Wij hopen dat jullie de gemaakte afspraken naleven zodat we goed kunnen samenwerken.
We danken je alvast voor het vertrouwen dat je in ons centrumteam stelt.

Welkom in het CVO Cursa

Ben Naten
Regiodirecteur