Examen

Periodes

Er zijn twee periodes dat de examens ingericht worden; namelijk een eerste periode in december voor de hotelopleidingen en januari voor de andere opleidingen. Einde mei en juni wordt de tweede examenperiode ingericht.

Via de secretariaten en op Smartschool worden de juiste data meegedeeld wanneer de examens doorgaan. Hou hier rekening mee voor je vakantieplanning.

Inhaalexamens

Er wordt ook een korte periode voorzien indien er een inhaalexamen moet plaatsvinden. Deze periode moet nog voor het deliberatiemoment plaatsvinden. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan de directeur een inhaalexamen toestaan. Het inhaalexamen is een gunstmaatregel.  Wanneer het inhaalexamen niet afgelegd wordt in deze periode, wordt de kandidaat verwezen naar de eerst volgende zittijd. Een inhaalexamen is geen herexamen.  Een herexamen is nadat je een onvoldoende behaald hebt in de eerste zit en je een tweede kans krijgt eind augustus, begin september in de tweede zittijd.

De mogelijkheid om een inhaalexamen aan te vragen is aan volgende voorwaarden verbonden.

 • Enkel aanvragen op basis van onderstaande redenen komen in aanmerking:
  • ziekte
  • werkomstandigheden op de dag van het examen
  • verschillende examens op hetzelfde tijdstip (bij afwijking van het modeltraject)
  • overmacht
 • Enkel doktersattesten afgetekend op de dag van het examen worden aanvaard.
 • Per examen kan per examenperiode en per zittijd slechts éénmalig een inhaalexamen aangevraagd worden.
 • Bij afwezigheid op het inhaalexamen wordt de cursist automatisch doorverwezen naar de eerstvolgende zittijd.
Procedure aanvraag inhaalexamen

Indien aan hoger vermelde voorwaarden werd voldaan, kan de cursist een inhaalexamen aanvragen.

Stap 1 Verwittiging

Voor de aanvang van het examen verwittigt de cursist telefonisch het cursistensecretariaat dat hij/zij niet kan deelnemen aan het examen met vermelding van de oorzaak.

Stap 2 aanvraag inhaalexamen

Gebeurt telefonisch aan het betrokken secretariaat én je vult tevens het  aanvraagformulier inhaalexamen online in.

De cursist moet binnen de 24 u na aanvang van het niet afgelegde examen schriftelijk een aanvraag indienen. De reden moet daartoe omschreven worden en de nodige bewijsstukken moeten toegevoegd zijn ( vb doktersattest).

Stap 3 Beslissing examencommissie en directie
Stap 4 Mededeling beslissing

indien toegestaan wordt datum, uur en plaats meegedeeld. Dit gebeurt per mail via Smartschool.

Bekendmaking punten

De punten worden bekend gemaakt na afloop van de deliberatie. De punten zijn ter inzage op het secretariaat. Indien de cursist niet geslaagd is krijgt hij van de betrokken leerkracht onmiddellijk na de deliberatie een mail toegestuurd via Smartschool met het resultaat.

De cursist die geslaagd is krijgt een attest, deelcertificaat via het secretariaat. De certificaten en diploma’s worden uitgereikt op de proclamatie. Indien de geproclameerde niet aanwezig kan zijn op de proclamatie verwittigt hij/zij het secretariaat. Deze documenten kunnen nog op de secretariaten afgehaald worden na afspraak en uiterlijk voor het secretariaat met verlof gaat.

Feedback-moment

De cursist met een onvoldoende wordt uitgenodigd en is verplicht om deel te nemen aan het feedback-moment of terugkom-moment. Daar krijgt hij/zij inzage en toelichting rond het resultaat. Er worden dan afspraken rond remediëring,taken en mogelijke herexamens gemaakt.