Gecombineerd onderwijs

Wanneer een cursus wordt ingericht via gecombineerd onderwijs wordt een deel van het voorziene aantal lestijden georganiseerd via afstandsonderwijs. Onder gecombineerd onderwijs wordt m.a.w. een combinatie verstaan van contactonderwijs en afstandsonderwijs.

Met contactonderwijs wordt het traditionele lesgeven in de klas bedoeld, waarbij de cursisten rechtstreeks contact hebben met de leraar.

Met afstandsonderwijs worden werkvormen bedoeld waarbij de cursist geen rechtstreeks contact hoeft te hebben met de leraar en het leren van op afstand kan gebeuren vb. thuis, op kot, in het open leercentrum van de school, etc.
Het gedeelte afstandsonderwijs wordt aangewend voor de kennisverwerving of voor het inoefenen van vaardigheden. De cursist staat hierbij in contact met de leraar/lector via een elektronische leeromgeving waarbij o.m. taken en verbeteringen (feedback) per computer worden doorgezonden.

Bij gecombineerd onderwijs wordt hiervoor gebruik gemaakt van Smartschool, de digitale leeromgeving van CVO STEP. Kort na de inschrijving ontvangen alle cursisten een mail met een gebruikersnaam en paswoord om in te loggen op het digitale leerplatform. Cursisten die thuis niet over een computer met internetverbinding beschikken, kunnen gebruik maken van het open leercentrum (OLC) van de school.

Gecombineerd onderwijs en educatief verlofHet is belangrijk om weten dat bij opleidingen die georganiseerd worden via gecombineerd onderwijs enkel het gedeelte contactonderwijs in aanmerking wordt genomen voor educatief verlof. Het gedeelte in afstandsonderwijs geeft dus geen recht op educatief verlof.
Daarenboven moeten opleidingen per jaar een minimum van 32 contacturen omvatten om in aanmerking te komen voor educatief verlof.

Stel, je volgt een opleiding van 60 lestijden: 50% contactonderwijs (30 lestijden) en 50% afstandsonderwijs (equivalent van 30 lestijden). Vermits de opleiding waarvan sprake slechts 30 lestijden contactonderwijs omvat, voldoet zij niet aan de gestelde voorwaarde en komt dus niet meer in aanmerking voor educatief verlof.
Om het recht op educatief verlof niet in gedrang te brengen, worden onze leraren/lectoren geadviseerd om waar mogelijk minimaal 32 contacturen te organiseren.