Ombudsdienst

Een goede werking van CVO Cursa veronderstelt een goed uitgebouwde klachtenbehandeling. Daarom werd binnen CVO Cursa een aanspreekpunt voorzien waar cursisten terecht kunnen in geval van ontevredenheid en ongenoegen.

De ombudsdienst werkt onafhankelijke binnen CVO Cursa en heeft tot doel het welzijn van iedere cursist te verbeteren. Iedere klacht wordt op discrete wijze en met de nodige deskundigheid verwerkt.

De taak van de ombudsdienst omvat onder meer:

  • onafhankelijke bemiddeling ingeval van een geschil tussen jou en een leerkracht indien het niet rechtstreeks met de betrokken leerkracht kan opgelost worden;
  • onderzoeken van alle klachten i.v.m. de evaluatieregeling, het verloop van de evaluaties, de deliberatie (cf. evaluatiereglement);
  • aanwezig zijn op deliberaties en toezien op het correcte verloop ervan. De ombudsman of -vrouw is in geen enkel geval stemgerechtigd.

De ombudsvrouw is mevrouw Lydia Roberti. Zij verzekert volledige discretie en zal niets ondernemen zonder jouw toestemming. Zij tracht een oplossing te bekomen voor het probleem, rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen.

Contact

Mevrouw Lydia Roberti
lydia.roberti@cursa.be